ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 9η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄ προσέλθετε για την 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Θραψιμίου, ιδιοκτησίας του Τσιγγινού Αλεξάνδρου του Αστερίου.
2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Ματαράγκας, ιδιοκτησίας της Κατέβα Μάρθας του Θέμη.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Πύργου Κιερίου, ιδιοκτησίας της Πάτρα Σοφίας του Αποστόλου.
4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Καρποχωρίου, ιδιοκτησίας του Αγγελόπουλου Γεωργίου του Χρυσοστόμου.
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Μελισσοχωρίου, ιδιοκτησίας του Ευαγγελογιάννη Ευαγγέλου του Ταξιάρχη, για το έτος 2015.
6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Δασοχωρίου, ιδιοκτησίας της Αναστασοπούλου Ολυμπίας του Ματθαίου, για το έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ