Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 10η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 13η συνεδρίαση (τακτική) του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 300,00 ευρώ χρηματοδοτούμενης 100% από την πράξη “Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης – κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 3.600,00 ευρώ χρηματοδοτούμενης 100% από την πράξη “Τοπικό Σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στη Θεσσαλία”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
3. Έγκριση πραγματοποίησης ημερίδας συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 4.500,00 ευρώ χρηματοδοτούμενης 100% από την πράξη “Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων Δήμων Αργιθέας, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
4. Έγκριση της αρ. 126/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, που αφορά τη ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.
5. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
6. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ