Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 12η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Βασίλειου Καραγιάννη του Δημητρίου.

 

 

Με το άκουσμα του θανάτου του υπαλλήλου του Δήμου Σοφάδων Βασίλειου Καραγιάννη του Δημητρίου, σήμερα, 16.06.2016, ημέρα της Εξόδιου Ακολουθίας επιβάλλεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα.

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και ή πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ