Καλείστε όπως την 24η  Μάϊου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 11η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020 τεύχος Α΄) και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899) Κ.Υ.Α., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 27397/2022 ΦΕΚ 2369/14-05-2022 Β΄ με θέμα: Έκτακτη μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία είναι απαραίτητος ο πλήρης εμβολιασμός. Επίσης είναι επιτρεπτή η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή και σε νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Είναι απαραίτητη η τήρηση 0απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενών, η αναλογία (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., η χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

 

  1. Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών περιοχής Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας – Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
  3. πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή στο φορέα διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 03/2022 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
  6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής αποθήκης έκτασης 420τμ στην ΤΚ Πασχαλίτσας σε οικόπεδο έκτασης 2.027τμ.