Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 9η  Mαϊου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 11η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η ΚΕΔΕ με έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι την 10 & 11 Μαϊου θα διεξαχθεί  έκτακτη γενική συνέλευση  με θέμα το σχέδιο Νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1». Για το λόγο αυτό θα πρέπει όλοι οι Δήμοι της χώρας να προβούν στην λήψη απόφασης  η οποία θα αποσταλεί στην ΚΕΔΕ και στην ΠΕΔ.

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ