Παρακαλούμε όπως την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Ψήφιση πίστωσης 9.750,00 € για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων.
3. Ψήφιση πίστωσης 8.100,00 € για “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ”.
4. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 € για “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
5. Ψήφιση πίστωσης 400,00 € για “ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.
6. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΣΑΤΑ)”.
7. Ψήφιση πίστωσης 150.000,00 € για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ)”.
8. Ψήφιση πίστωσης 120.000,00 € για το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)”.
9. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΧ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ)”.
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραλαβής και έγκρισης της μελέτης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”.
11. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)”.
12. Άρση της κατάσχεσης του Δήμου Σοφάδων προς την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την απαλλοτρίωση του δρόμου Καρδίτσας – Λάρισας στο ύψος του τέως Δήμου Άρνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ