ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30΄ προσέλθετε για την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ” στην ΤΚ Φίλιας, ιδιοκτησίας της Κόκκαλη Αικατερίνης του Δημητρίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην ΤΚ Γεφυρίων, ιδιοκτησίας του Αυγέρη Βασιλείου του Ματθαίου, για το έτος 2015.
3. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Σοφάδων με αναγνώριση τσιμεντοστρωμένης παρόδου οδού Ευριπίδου σε πεζόδρομο του σχεδίου πόλης Σοφάδων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ