Παρακαλούμε όπως την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ προσέλθετε για την 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκροτήσεως ομάδας έργου για την παρακολούθηση και εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ).
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην ΤΚ Κέδρου, ιδιοκτησίας της Χούμου Χριστίνας του Ηλία.
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)” στη θέση Λουτρά Σμοκόβου της ΤΚ Λουτροπηγής, ιδιοκτησίας του Παπαγαλή Αλεξάνδρου του Ιωάννη.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος “ΟΥΖΕΡΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” στην ΤΚ Κυψέλης, ιδιοκτησίας της Κουτσομανή Βασιλικής του Γεωργίου, για το έτος 2015.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΖΑΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ