Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 31η Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου στο Δήμο Σοφάδων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι Ζήσης Ευάγγελος και Σκρέτα Αικατερίνη.
3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής και καθορισμός αποζημίωσης του αναδόχου, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ” (Α.Μ. 15/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
6. Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της δυτικής επέκτασης Σοφάδων ως προς τις χρήσεις γης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ