Σημαντικα Νεα
  • ...

Ποιότητα Ζωής

+

Παραχώρηση χώρου στην Κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: ΨΧΤΨΩ1Μ-ΤΙΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8917
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης, για γνωμοδότηση παρέκκλισης όρων δόμησης σε αγροτεμάχιο του αναδασμού της Τ.Κ. Λεονταρίου.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: ΨΛ5ΒΩ1Μ-ΗΤΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7493
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο αρ.538 αναδασμού Αμπέλου 2004, συνιδιοκτησίας Τσολάκου Σταύρου και Ζουρνατζή Ηλέκτρα, για έκδοση άδειας εγκατάστασης της επιχείρησης «ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε».

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: ΩΓ23Ω1Μ-ΑΤ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7483
+

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 06/2018 απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση οικισμού Νέου Ικονίου.

Ημερομηνία: 11/04/2019 ΑΔΑ: 6Θ7ΡΩ1Μ-2ΒΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4730
+

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο στο υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων ιδ. Νικολάου Γ. Θεοαγιάννη, επί της οδού Ανδρούτσου 12, Δ.Κ. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 11/04/2019 ΑΔΑ: ΩΡ67Ω1Μ-ΞΦΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4715
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: Ψ6Σ1Ω1Μ-0ΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2171
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: Ω2ΣΥΩ1Μ-ΠΡΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2163
+

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: 6ΠΩΞΩ1Μ-ΤΗΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2118
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου.

Ημερομηνία: 26/02/2019 ΑΔΑ: 6ΛΣΞΩ1Μ-52Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1967
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού.

Ημερομηνία: 26/11/2018 ΑΔΑ: 72ΑΕΩ1Μ-ΡΔΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14360
+

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στα αγροτεμάχια αρ.455,456,457,458 αναδασμού Σοφάδων 1974, ιδιοκτησίας Ζωιτσάκου Γεωργίου του Τρύφωνα για έκδοση άδειας δόμησης.

Ημερομηνία: 26/11/2018 ΑΔΑ: ΨΜΕΑΩ1Μ-81Μ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14359
+

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμευσης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο στο υπό ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδ. Μπισιάνη Χ. Γεωργίου, επί της οδού Αγ. Γεωργίου, Δ.Κ. Σοφάδων (εντός σχεδίου).

Ημερομηνία: 26/11/2018 ΑΔΑ: Ψ8Ψ9Ω1Μ-ΗΤΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14353
+

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων στη θέση «Σταυρός» που βρίσκεται εκτός του οικισμού Λουτροπηγής για έκδοση άδειας δόμησης.

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: ΩΨ23Ω1Μ-ΣΕ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11428
+

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδ. Καβαλάρη Ηλία, επί της οδού Αθηνών, Δ.Κ. Σοφάδων (εντός σχεδίου).

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: 6Λ3ΧΩ1Μ-ΞΩ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11426
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέση στάθμευσης στις τράπεζες ΕΤΕ-Πειραιώς και ΕΛΤΑ στους Σοφάδες, (χρηματαποστολή και ΑΜΕΑ).

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: 7ΥΝΚΩ1Μ-ΝΡΞ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11422