Σημαντικα Νεα
  • ...

Ποιότητα Ζωής

+

Έγκριση ή μη ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας,(θέση Ξηρόρεμα), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης πισίνας σε υπάρχον καφέ- μπαρ (αναψυκτήριο).

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: ΩΗΤ9Ω1Μ-ΛΡΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14398
+

Έγκριση ή μη ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας,(θέση Λαχανόκηποι), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για έκδοση άδειας ανέγερσης υπόστεγου, γεφυροπλάστιγγάς και περίφραξης.

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: 9ΨΒΦΩ1Μ-ΒΕΤ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14397
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Κιερίου 105 Σοφάδες ‘εμπροσθεν Ιατρείου.

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: ΩΟ40Ω1Μ-Χ6Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14392
+

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: 69ΛΩΩ1Μ-3Ξ7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14390
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων στο χώρο του γηπέδου της Τ.Κ. Καρποχωρίου.

Ημερομηνία: 12/12/2019 ΑΔΑ: ΩΧ0ΕΩ1Μ-ΟΗΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14389
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροτεμαχίων.

Ημερομηνία: 30/09/2019 ΑΔΑ: ΨΔΤΑΩ1Μ-586 Αρ. Πρωτοκόλλου: 11250
+

Παραχώρηση χώρου στην Κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής Σοφάδων για εγκατάσταση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα πάρκ).

Ημερομηνία: 24/07/2019 ΑΔΑ: ΨΧΤΨΩ1Μ-ΤΙΖ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8917
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης, για γνωμοδότηση παρέκκλισης όρων δόμησης σε αγροτεμάχιο του αναδασμού της Τ.Κ. Λεονταρίου.

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: ΨΛ5ΒΩ1Μ-ΗΤΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7493
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο αρ.538 αναδασμού Αμπέλου 2004, συνιδιοκτησίας Τσολάκου Σταύρου και Ζουρνατζή Ηλέκτρα, για έκδοση άδειας εγκατάστασης της επιχείρησης «ΒΗΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε».

Ημερομηνία: 18/06/2019 ΑΔΑ: ΩΓ23Ω1Μ-ΑΤ9 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7483
+

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 06/2018 απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση οικισμού Νέου Ικονίου.

Ημερομηνία: 11/04/2019 ΑΔΑ: 6Θ7ΡΩ1Μ-2ΒΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4730
+

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο στο υπό ίδρυση πλυντηρίου αυτοκινήτων ιδ. Νικολάου Γ. Θεοαγιάννη, επί της οδού Ανδρούτσου 12, Δ.Κ. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 11/04/2019 ΑΔΑ: ΩΡ67Ω1Μ-ΞΦΟ Αρ. Πρωτοκόλλου: 4715
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Λεονταρίου του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: Ψ6Σ1Ω1Μ-0ΒΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2171
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Ανάβρας του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: Ω2ΣΥΩ1Μ-ΠΡΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2163
+

Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στην ΤΚ Ανάβρας, ιδιοκτησίας της Κατσαρού Ελένης του Κωνσταντίνου, για το έτος 2016.

Ημερομηνία: 01/03/2019 ΑΔΑ: 6ΠΩΞΩ1Μ-ΤΗΠ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2118
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου.

Ημερομηνία: 26/02/2019 ΑΔΑ: 6ΛΣΞΩ1Μ-52Υ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1967