Εκτελεστική Επιτροπή

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Ημερομηνία: 07/12/2021 ΑΔΑ: ΨΧΚ0Ω1Μ-0ΜΔ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13484
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 8Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 23/11/2021 ΑΔΑ: 640ΓΩ1Μ-ΙΕΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 12873
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 7Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 19/10/2021 ΑΔΑ: ΨΓΦ7Ω1Μ-5ΧΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 11481
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 6Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 27/09/2021 ΑΔΑ: 6Τ4ΜΩ1Μ-5ΑΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10359
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 06/09/2021 ΑΔΑ: ΨΙΒ4Ω1Μ-Θ59 Αρ. Πρωτοκόλλου: 9544
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 4Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 13/07/2021 ΑΔΑ: Ω0ΧΤΩ1Μ-6ΔΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7732
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 28/05/2021 ΑΔΑ: Ψ5ΘΨΩ1Μ-72Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5710
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 16/03/2021 ΑΔΑ: Ψ3ΑΠΩ1Μ-Η21 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2441
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2021.

Ημερομηνία: 09/02/2021 ΑΔΑ: ΩΖΡΨΩ1Μ-ΚΝΜ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1225
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 15/01/2021 ΑΔΑ: ΨΧ7ΛΩ1Μ-Μ6Ψ Αρ. Πρωτοκόλλου: 376
+

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 01/12/2020 ΑΔΑ: ΨΙ0ΟΩ1Μ-6ΨΧ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14239
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Ημερομηνία: 01/12/2020 ΑΔΑ: ΨΦ44Ω1Μ-7ΡΛ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14229
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 27/11/2020 ΑΔΑ: Ψ41ΛΩ1Μ-48Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 14008
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 8Ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2020.

Ημερομηνία: 24/11/2020 ΑΔΑ: 6ΒΝΡΩ1Μ-2Α1 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14009
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 24/11/2020 ΑΔΑ: ΨΙΙΟΩ1Μ-ΥΔΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14008