Σημαντικα Νεα
  • ...

Εκτελεστική Επιτροπή

+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Ημερομηνία: 24/02/2020 ΑΔΑ: ΨΨΛΜΩ1Μ-ΝΗΥ Αρ. Πρωτοκόλλου: 1969
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Ημερομηνία: 21/01/2020 ΑΔΑ: 6ΗΛΞΩ1Μ-ΤΤΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 400
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: Ψ26ΖΩ1Μ-20Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13522
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: ΨΟΒ7Ω1Μ-Θ50 Αρ. Πρωτοκόλλου: 13513
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 25/11/2019 ΑΔΑ: ΩΤΟΨΩ1Μ-ΑΗΒ Αρ. Πρωτοκόλλου: 13507
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 15/10/2019 ΑΔΑ: ΨΚΗΓΩ1Μ-ΒΒ5 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12021
+

Γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: ΩΝ24Ω1Μ-5Φ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10558
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: 609ΗΩ1Μ-2ΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10553
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: Ω0ΩΞΩ1Μ-9ΩΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8513
+

Εισήγηση περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 16/04/2019 ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Μ-8ΘΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5056
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ημερομηνία: 25/01/2019 ΑΔΑ: Ω4ΛΣΩ1Μ-7Η8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 767
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: 630ΣΩ1Μ-5ΓΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14743
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: ΨΠΜΣΩ1Μ-ΜΑ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14742
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΩΧΠΤΩ1Μ-ΜΘ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12221
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: 6Β7ΙΩ1Μ-Β8Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 11435