Σημαντικα Νεα
  • ...

Εκτελεστική Επιτροπή

+

Γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: ΩΝ24Ω1Μ-5Φ2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 10558
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 17/09/2019 ΑΔΑ: 609ΗΩ1Μ-2ΨΦ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10553
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 10/07/2019 ΑΔΑ: Ω0ΩΞΩ1Μ-9ΩΨ Αρ. Πρωτοκόλλου: 8513
+

Εισήγηση περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Ημερομηνία: 16/04/2019 ΑΔΑ: ΩΦΔΗΩ1Μ-8ΘΩ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5056
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ημερομηνία: 25/01/2019 ΑΔΑ: Ω4ΛΣΩ1Μ-7Η8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 767
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: 630ΣΩ1Μ-5ΓΗ Αρ. Πρωτοκόλλου: 14743
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Σοφάδων στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 06/12/2018 ΑΔΑ: ΨΠΜΣΩ1Μ-ΜΑ0 Αρ. Πρωτοκόλλου: 14742
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 6ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 09/10/2018 ΑΔΑ: ΩΧΠΤΩ1Μ-ΜΘ3 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12221
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 25/09/2018 ΑΔΑ: 6Β7ΙΩ1Μ-Β8Β Αρ. Πρωτοκόλλου: 11435
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 14/09/2018 ΑΔΑ: 7ΣΞΧΩ1Μ-Γ5Γ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10962
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 24/04/2018 ΑΔΑ: ΩΩΙ0Ω1Μ-ΣΨΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 5061
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 20/02/2018 ΑΔΑ: 6ΜΗΟΩ1Μ-1ΞΡ Αρ. Πρωτοκόλλου: 2204
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. περί της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Ημερομηνία: 16/01/2018 ΑΔΑ: 62ΛΣΩ1Μ-Ι9Θ Αρ. Πρωτοκόλλου: 765
+

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: ΨΞΚΟΩ1Μ-ΜΕΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18761
+

Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Σοφάδων.

Ημερομηνία: 10/10/2017 ΑΔΑ: Ω2ΧΑΩ1Μ-ΖΡΝ Αρ. Πρωτοκόλλου: 18756