Σημαντικα Νεα
  • ...

Δημοτικό Συμβούλιο

+

Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού (υδρονομέων) του Δήμου μας για το έτος 2011 ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ημερομηνία: 12/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΚΩ1Μ-2 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7486/12-05-2011
+

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ»

Ημερομηνία: 11/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩ1Μ-Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7252/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη λειτουργία τη λαϊκής αγοράς

Ημερομηνία: 11/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩ1Μ-Ξ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7255/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους παραχωρηθέντων χώρων στους πωλητές της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σοφάδων

Ημερομηνία: 11/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩ1Μ-Κ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7254/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς

Ημερομηνία: 11/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩ1Μ-7 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7253/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας Τ.Κ. Ανωγείου»

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Ι Αρ. Πρωτοκόλλου: 7311/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση- Διαμόρφωση πλατείας Τ.Δ. Αγ. Παρασκευής» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Ν Αρ. Πρωτοκόλλου: 7310/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση διάστρωση δρόμου Αχλαδιάς» (Α.Μ. 185/01)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-8 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7309/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχετεύσεις αποκαταστάσεις πεζοδρόμια Δήμου» (Α.Μ. 226/06)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Φ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7308/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση-Πλακόστρωση κεντρικού δρόμου Φωτισμός Τ.Δ. Ανάβρας» (Α.Μ. 182/08)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-6 Αρ. Πρωτοκόλλου: 7307/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων – τοιχίο-πλακοστρώσεις Δ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 190/08)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Ζ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7306/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση διάστρωση οδών Δ.Δ. Αχλαδιάς» (Α.Μ. 100/00)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Ε Αρ. Πρωτοκόλλου: 7305/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δημ. αθλητικού κέντρου» (Α.Μ. 254/03)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Α Αρ. Πρωτοκόλλου: 7304/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Δ.» (Α.Μ. 177/2009)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Ω Αρ. Πρωτοκόλλου: 7303/10-05-2011
+

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδότοπων Ματαράγκας» (Α.Μ. 79/2009)

Ημερομηνία: 10/05/2011 ΑΔΑ: 4ΑΘΕΩ1Μ-Σ Αρ. Πρωτοκόλλου: 7302/10-05-2011