Το μεγάλο έργο της «Ανάπλασης του Κέντρου Σοφάδων» προωθεί η Δημ. Αρχή με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή του. Οι παρεμβάσεις θα συζητηθούν με τους κατοίκους της πόλης των Σοφάδων το επόμενο διάστημα σε δημόσιο διάλογο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου αλλά και με κάθε πρόσφορο τρόπο. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την πόλη γι’ αυτό και η Δημοτική Αρχή επιθυμεί ο διάλογος να είναι περισσότερος και ουσιαστικότερος απ’ ότι προβλέπει ο νόμος.

Μετά την ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου, το σημαντικό αυτό έργο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, και μετέπειτα από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου στο αμέσως γρήγορα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που θα είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας και στον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ύψους 1.200.000 ευρώ.
Ο Δήμος Σοφάδων στην σχετική μελέτη που θα θέσει προς διαβούλευση επιχειρεί την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Σοφάδων, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες και βάσει των ισχυόντων κανόνων και τεχνικών προδιαγραφών, και αφ ετέρου στην εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται δράσεις που συμβάλλουν στην «Αύξηση της λειτουργικότητας και ελκυστικότητας των αστικών κέντρων» και στοχεύουν στην «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές ». Η Πρόσκληση αφορά σε νέα έργα ή βελτιώσεις: αναπλάσεων χώρων – περιοχών, διαμορφώσεις χώρων πρασίνου, πλατείες – κοινόχρηστους χώρους, ποδηλατόδρομους, έργα βελτίωσης της κινητικότητας με κατάλληλες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως πεζόδρομοι και δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας.

Η Πρόσκληση αφορά στους οικισμούς της Θεσσαλίας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5.000 κατοίκων.
Η Δημ. Αρχή σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου προετοιμάζουν σχετική μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει:

  1. Την πλήρη ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Κιερίου από την οδό Παπάγου στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης μέχρι την Πυροσβεστική, την επέκταση του ποδηλατοδρόμου, και τον ηλεκτροφωτισμό.
  2. Την αισθητική αναβάθμιση της Κιερίου (από Πλαστήρα μέχρι Παπάγου), καθώς και του τμήματος της οδού Πλαστήρα (από Κιερίου μέχρι Παλαμά).
  3. Την επανακατασκευή του πεζοδρόμου 28ης Οκτωβρίου από την οδό Κιερίου μέχρι Αγ. Γεωργίου,
  4. Τη μερική ανάπλαση του υπολοίπου τμήματος της οδού Κιερίου από Πλαστήρα μέχρι την γέφυρα, με την επέκταση του υπάρχοντος ποδηλατοδρόμου, την διαπλάτυνση των γωνιών των πεζοδρομίων με κατασκευή ραμπών ΑΜΚ, την αποκατάσταση των φθορών των πεζοδρομίων, ρείθρων και ποδηλατόδρομου, την ανάπλαση του πεζοδρομίου του σχολείου μέχρι την πεζογέφυρα και την αντικατάσταση και ενίσχυση του πρασίνου (δέντρων και θάμνων).
  5. Την Ανακατασκευή δύο παιδικών χαρών (πλησίον της Πυροσβεστικής και της Γέφυρας).

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλοςτόνιζει:

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο οραματιστήκαμε και προωθούμε, το οποίο αναβαθμίζει σημαντικά το κέντρο των Σοφάδων λειτουργικά και αισθητικά.

Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, είναι η σωστή και λεπτομερής στόχευση των παρεμβάσεων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ώστε το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.

Με την ολοκλήρωσή του θα επιτευχθεί, εκτός της λειτουργικής ανάπλασης και η αισθητική ανάδειξη του κέντρου των Σοφάδων. Ως Δημοτική Αρχή είχαμε θέσει βασική μας προτεραιότητα την πραγματοποίηση αυτού του έργου το οποίο θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία.