Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Σοφάδων γνωστοποίησε ότι εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη των 15 θέσεων εργασίας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στον Δήμο Σοφάδων.

Ο πίνακας έχει αναρτηθεί σήμερα (28/8) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σοφάδων. Το χρονικό διάστημα των αντιρρήσεων (ενστάσεων) είναι δύο ημέρες και το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ατελώς ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sofades.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων –προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.