ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Δήμος Σοφάδων υποχρεούται να συγκροτήσει «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες.

          Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όσοι δημότες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ως άνω Επιτροπή, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

____________________________________________________________________________________________________