Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 340/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων μετατέθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ»

η οποία δεν διενεργήθηκε  την 16-09-2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στον Δήμο Σοφάδων (Δημαρχιακό κτίριο  Σοφάδων, Κιερίου 49) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της διακήρυξης. (σχετική η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 19640/5-9-2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩ1Μ-ΛΛΦ περίληψη διακήρυξης).
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κιερίου 49, τηλ. 2443353231, υπάλληλος για επικοινωνία Τριανταφύλλου Ελπίδα).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Την ανακοίνωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.