Έναρξη αιτήσεων με δικαιολογητικά  από Δευτέρα 3/2/2020 έως Δευτέρα 17/2/2020

Σύμφωνα με τις αρ. 15/2015 και 89/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνουμε όλους τους μόνιμους κατοίκους, για όλους τους οικισμούς του Δήμου Σοφάδων, ότι ο Δήμος θα δέχεται δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου και στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσω αιτήσεων και θα αφορά μείωση στα τέλη φωτισμού και καθαριότητας, τέλη νεκροταφείου για οικογένειες που έχουν ΑΜΕΑ, απόρους και πολύτεκνους, εξαιρουμένων των μονογονεϊκών (όπως προβλέπεται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006).

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά, που χρειάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά, αναφέρονται στις αρ. 15/2015 (ΑΔΑ 74ΖΤΩ1Μ-ΜΘΩ) & 89/2016 (ΑΔΑ ΨΓΜ6Ω1Μ-Κ7Τ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων και  των οποίων αντίγραφο θα έχουν τα ΚΕΠ του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας αρ. 306/20360 (ΑΔΑ 70Ν60Ρ10-ΣΡ5) εξαιρούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημείωση: Παρακαλούνται οι δημότες μας, που ωφελούνται ήδη του ευεργετήματος, από τα έτη 2011 έως 2017, να ξανακάνουν αίτηση με το βασικό δικαιολογητικό, που αποδεικνύει την ευπαθή ομάδα, μαζί με λογαριασμό ΔΕΗ, ώστε να τύχουν της συνέχισης της μείωσης των δημοτικών τελών. Οι δημότες για τους οποίους, ο λόγος που έτυχαν του ευεργετήματος παύει να ισχύει, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τις υπηρεσίες του Δήμου για τη διακοπή αυτού.

Πληροφορίες: ΚΕΠ του Δήμου, κα Τσίπρα Παρασκευή 2443353215, κ. Τσιλιάκος Γιώργος 2443353233.

Τελική ημερομηνία λήψης των αιτήσεων: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Εκ του Δήμου Σοφάδων