Ο Δήμος Σοφάδων ενημερώνει τους δημότες του που έχουν πληγεί από τη φυσική καταστροφή της 18-19/09/2020 ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ένταξη των πληγέντων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω της χορήγησης:
 Επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών (600 ευρώ και επιπλέον 600 ευρώ για πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία) σε δημότες που οι κύριες κατοικίες τους έχουν πληγεί και η παραμονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη.
 Επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών στις κύριες κατοικίες τους και/ή αντικατάστασης της οικοσκευής τους (μέχρι 6.000 ευρώ).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι δημότες μπορούν να τα προμηθεύονται από τα γραφεία του Δήμου Σοφάδων, οδός Κιερίου 49, ισόγειο και από  την ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr.
Μετά την υποβολή των αιτημάτων, αρμόδια Επιτροπή θα διενεργήσει αυτοψίες στις δηλωμένες στην αίτηση των δικαιούχων ως πληγείσες κατοικίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2443353238, 2443353236, 2443353200 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει ένα μήνα μετά την πλημμύρα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ