Οι παραγωγοί που καλλιεργούν Ελιές – Ροδιές – Συκιές, το φυτικό κεφάλαιο των οποίων  ζημιώθηκε (ξηράνσεις δένδρων, σχισίματα)  από τον παγετό  που εκδηλώθηκε τη χρονική περίοδο 15-18 Φεβρουαρίου 2021 και δεν υπέβαλαν αρχικές αιτήσεις, καλούνται  από  08/11/2021 έως και  22/11/2021   να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης.