Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφής

και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων, για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022, θα είναι από 20 Μαϊου 2021 έως 11 Ιουνίου 2021.

Προϋπόθεση εγγραφής τα νήπια να συμπληρώνουν τα 2.5 έτη μέχρι 30 Αυγούστου 2021. Επίσης θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις για τα νήπια που θα συμπληρώνουν τα 2.5 έτη κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022.

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΕΙΝΑΙ

 

1) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού .

2) Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.

3) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους

4) Βεβαίωση παιδιάτρου.

5) Βεβαίωση εργασίας πατέρα και μητέρας εάν εργάζεται.

6) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα εργασίας.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Σοφάδων και ώρες 09.00-12.00.

Λόγω των ειδικών μέτρων που ισχύουν  για τον covid-19 οι γονείς-κηδεμόνες καλούνται να εφαρμόζουν τα ατομικά μέτρα προστασίας (μάσκες-γάντια ).

Πληροφορίες Βολωτά Ιωάννα  Τηλέφωνο επικοινωνίας 2443022510.

 

Η αίτηση εγγραφής νηπίου καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό εγγραφής

υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ