Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Αύγουστο

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.