Έναρξη αιτήσεων από 1/2/16 με δικαιολογητικά έως Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

 

Σύμφωνα με την απόφαση αρ. 15/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνουμε όλους τους μόνιμους κατοίκους για όλους τους οικισμούς του Δήμου Σοφάδων, ότι ο Δήμος θα δέχεται δικαιολογητικά στα ΚΕΠ του Δήμου και στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσω αιτήσεων και θα αφορά μείωση στα Τέλη φωτισμού και καθαριότητας, τέλη νεκροταφείου για οικογένειες που έχουν ΑΜΕΑ, άποροι και πολύτεκνοι, εξαιρουμένου των μονογονεϊκών (όπως προβλέπεται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 202 παρ.3 του Ν.3463/2006.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά αναφέρονται στην αρ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων (ΑΔΑ 74ΖΤΩ1Μ-ΜΘΩ) του οποίου αντίγραφο θα έχουν τα ΚΕΠ του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Θεσσαλίας αρ.306/20360 (ΑΔΑ 70Ν60Ρ10-ΣΡ5) εξαιρούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Σημείωση : Παρακαλούνται οι υπάρχοντες που τυγχάνουν ήδη το ευεργέτημα από τα έτη 2011 έως 2015 να ξανακάνουν αίτηση με το βασικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ευπαθή ομάδα μαζί με λογαριασμό ΔΕΗ, ώστε να τύχουν της συνέχισης της μείωσης των δημοτικών τελών. Εάν ο λόγος που έτυχε του ευεργετήματος παύει να ισχύει παρακαλούνται να ειδοποιήσουν τις υπηρεσίες του Δήμου για τη διακοπή αυτής.

Πληροφορίες στα ΚΕΠ του Δήμου, και Τσίπρα Παρασκευή 2443353246 – Τσιλιάκος Γιώργος 2443353233.

Τελική ημερομηνία λήψης των αιτήσεων έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016.

Εκ του Δήμου Σοφάδων.