Για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ