ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΣΟΦΑΔΕΣ 26/06/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                             

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            

ΣΟΦΑΔΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)                                         

Ταχ.Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 26                                     

Τ.Κ. 43300 – Σοφάδες                                               

Τηλ: 24430-23603

Fax: 24430-23623

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενόψει του επικείμενου καύσωνα και εν γένει της καλοκαιρινής περιόδου, παρακαλούμε όλους τους υδρολήπτες της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, να λάβουν όλα τα απαραίτητα από πλευράς τους μέτρα, για την ορθή και χρηστή κατανάλωση του πόσιμου νερού.

Συγκεκριμένα:

  • Ελέγχουμε και επισκευάζουμε άμεσα τυχόν διαρροές στα εσωτερικά μας δίκτυα.
  • Αποφεύγουμε την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού για καθαρισμό ή δροσισμό μεγάλων επιφανειών.
  • Δεν επιλέγουμε τις ώρες αιχμής για πότισμα κήπων, λουλουδιών κ.λπ. Η εν λόγω κατανάλωση πρέπει να γίνεται με φειδώ και χωρίς να καταλήγει το νερό της ύδρευσης να εξυπηρετεί αρδευτικούς σκοπούς.
  • Ενημερώνουμε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, για όποια διαρροή τυχόν εντοπίσουμε.

 

Αν όλοι αντιμετωπίζουμε το νερό ως πολύτιμο για τη ζωή αγαθό, το οποίο δεν είναι ανεξάντλητο, χωρίς να το εκτιμούμε μόνο σε συνθήκες στέρησής του, θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ποσότητα και την ποιότητα που φτάνει στις βρύσες μας, τόσο για μας σήμερα όσο και στο μέλλον για τα παιδιά μας.

 

 

                                                                                        Για τη Δ.Ε.Υ.Α ΣΟΦΑΔΩΝ

                                                                                                 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                       

                                                                                          ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ