Ο Δήμαρχος Σοφάδων καλεί όσους ενδιαφέρονται για την εκμίσθωση των κάτωθι αγροτεμαχίων με απευθείας συμφωνία, όπως ορίζεται στο άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, να καταθέσουν κλειστές προσφορές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με καταληκτική ημερομηνία η Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00΄ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.