Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι έχουν έρθει τα αποτελέσματα των ζημιών που προκλήθηκαν από τον ΙΑΝΟ στις 19-9-2020. Τα αποτελέσματα για κάθε δημοτικό διαμέρισμα έχουν κοινοποιηθεί σε κάθε χωριό, όπου οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν γνώση.

 

Οι παραγωγοί οι οποίοι διαφωνούν με τα πορίσματά τους, μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σοφάδων, μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/02/2021 για όλα τα χωριά του Δήμου.

Για Ματαράγκα και Ερμήτσι οι δηλώσεις θα γίνονται στην Ματαράγκα.

 

Για την υποβολή της αίτησης ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, θα χρειαστεί οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα τιμολόγια πώλησης των αγροτικών τους προϊόντων.

 

Οι παραγωγοί θα πρέπει να καταβάλουν τέλη επανεκτίμησης ανάλογο για κάθε καλλιέργεια . (Ενδεικτικά : ΒΑΜΒΑΚΙ-ΜΗΔΙΚΗ 1€/ΣΤΡ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 0,5€/ΣΤΡ)

 

Για επικοινωνία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου (Αγίου Γεωργίου και Πλαστήρα, Σοφάδες )  και στα :

Τηλ: 24433-53301//302/303

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ