Γίνεται γνωστό σε όλους τους παραγωγούς του Δήμου Σοφάδων, ότι έχει δημοσιευθεί η 131/19-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και η οποία αφορά τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας που θα επιχορηγήσει ο ΕΛΓΑ για το έτος 2012.

Για την περιοχή του Δήμου Σοφάδων εφαρμογή έχουν τα Μέτρα 2 (το οποίο αφορά την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι) και 3 (το οποίο αφορά  την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και την βροχή).

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν αίτηση με τα πλήρη στοιχεία τους, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012 στο Τμήμα Εφαρμογών και Επικοινωνίας του  Περιφερειακού Υποκαταστήματος  του ΕΛΓΑ στην Λάρισα.

Για τεχνικές και άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Σοφάδων  καθώς και  στα παρακάτω:

Τηλέφωνα: 24430/22200,203

Φαξ:24430/22203

    email: ggasofadon@sofades.gr“>ggasofadon@sofades.gr