Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων.

Α.Α Τ.Κ. η Δ.Κ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ/

Τ. ΜΕΤΡΑ

ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΕΛΑ 1 67 30/11/2016
2 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΕΛΑ 2 74 30/11/2016
3 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΕΛΑ 4 60 30/11/2016
4 ΑΝΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 331 25 30/11/2016
5 ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΔΕΚΑΟΧΤΑΡΙΑ 59γ 30 30/11/2016
6 ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ ΔΕΚΑΟΧΤΑΡΙΑ 59δ 30 30/11/2016
7 ΦΙΛΙΑ ΜΥΛΟΣ 37 5 30/11/2016
8 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 1(147) 5 30/11/2016
9 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 1α(502) 6 30/11/2016
10 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 3(147) 6 30/11/2016
11 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 5(1129) 21 30/11/2016
12 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 147β 10 30/11/2016
13 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 147γ 10 30/11/2016
14 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 147δ 7 30/11/2016
15 ΕΡΜΗΤΣΙ ΛΕΚΑΝΕΣ 106 29,19 30/11/2016
16 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ 98 5 30/11/2016
17 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 227 9 30/11/2016
18 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ 276 3,8 30/11/2016
19 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 295γ 20 30/11/2016
20 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 295δ 20 30/11/2016
21 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 295ε 38 30/11/2016
22 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 297β 30 30/11/2016
23 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 297γ 30 30/11/2016
24 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 297δ 40 30/11/2016
25 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 299α 5 30/11/2016
26 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ 299β 20 30/11/2016
27 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΙΕΡΙΟΥ ΔΕΣΗ 303 13 30/11/2016
28 ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΚΑΠΝΟΤΟΠΙΑ 455 8,534 31/11/2016

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα Δευτέρα, αρχόμενη από 10:00 πμ. και ώρα λήξης 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Μπορείτε να κατεβάσετε την διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων από εδώ.