Παρακαλούνται όσοι καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις με διάφορα αντικείμενα, μηχανήματα, και ζώα να τους εκκενώσουν εντός μηνός, διαφορετικά θα απομακρυνθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τα αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία θα τοποθετούνται σε θέσεις που θα ορισθούν από τον Δήμο για κάθε Τοπική Κοινότητα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ