Ανακοινώνεται ότι με την υπ’αριθ. 47/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, η οποία αναρτήθηκε με τον αριθμό: ΑΔΑ: 6ΖΖΧΩ1Μ-ΞΞΔ, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΓΠΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη που συντάχθηκε από τον μελετητή ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Βασιλείου, Πολεοδόμο Μηχανικό.

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σοφάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 8903/19328/31-5-2011 απόφαση ΓΓΠ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/16-6-2011).  Οι ρυμοτομικές και πολεοδομικές μελέτες οι οποίες θα εναρμονιστούν ως προς τη χρήση με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σοφάδων είναι οι ακόλουθες: 1. Το πολεοδομικό/ρυμοτομικό σχέδιο Σοφάδων και Μασχολουρίου του 1948 (ΦΕΚ 162Α/22-06-1948), 2. Η πολεοδομική μελέτη δυτικής επέκτασης (ΦΕΚ 964/Δ/1987), 3. Η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Σοφάδων Ο.Τ. Γ207 & Γ208, (ΦΕΚ 138/Δ/1998), 4. Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Τσιγγάνων (ΦΕΚ 487/Δ/1986) και 5. Το Σχέδιο Διανομής Οικισμού Ταυρωπού του 1976 το οποίο ενέχει θέση ρυμοτομικού σχεδίου.

Το Γ.Π.Σ. Σοφάδων ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/2011 καθόρισε τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Π.Δ.23.02/06.03.1987 – ΦΕΚ 166/Δ/1987 «περί κατηγοριών χρήσεων γης». Με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης. Συνεπώς η μελέτη της εναρμόνισης αφού εκπονείται μετά τη θέσπιση του ανωτέρω διατάγματος (Π.Δ. 59/2018), πρέπει να ακολουθήσει τις χρήσεις γης που προβλέπονται σ’αυτό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να λάβουν γνώση της προτεινόμενης πολεοδομικής ρύθμισης από το Τμήμα Προγραμματισμού ή την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Α1-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Α2-ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΠΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Π1-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΧΑΡΤΗΣ_1

Π2-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΧΑΡΤΗΣ_2

Π3-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΧΑΡΤΗΣ_3

Π4-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ_ΠΡΟΤΑΣΗ_ΧΑΡΤΗΣ_4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ