Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του προσωπικού του Παραρτήματος Ρομά και του προσωπικού της ΑΝΚΑ στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 που υλοποιείται από την ΑΝΚΑ. Στόχος της συνάντησης ήταν η διερεύνηση  συνεργασίας με στόχο την παρέμβαση σε νεαρούς Ρομά των δύο Οικισμών του δήμου Σοφάδων και την υποστήριξή τους στην ένταξη στην αγορά εργασίας με στοχευμένες δράσης κατάρτισης και επιχειρηματικής υποστήριξης.

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων (Υποέργο ΙΙ)  υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-2027 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027