Ο Δήμος Σοφάδων καλεί την Τρίτη 04 Ιουνίου 2024 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σοφάδων, τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στην παρουσίαση και διαβούλευση του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη, την Ισότητα και την Συμμετοχή των Ρομά του Δήμου Σοφάδων.

 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί την εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» σε δράσεις που θα υλοποιηθούν από τον εκάστοτε Δήμο. Σκοπός του είναι η περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών που πρόκειται να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες των πληθυσμών Ρομά που διαβιούν στα όρια των Δήμου Σοφάδων, με στόχο την κοινωνική ένταξή τους.

 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης Ρομά, συντάσσεται από το Δήμο Σοφάδων σε συνεργασία με το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ: 95565/12-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ