Ο Δήμος Σοφάδων στα πλαίσια της νέας πολιτικής που χαράζει, επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ενισχύοντας την παρουσία του στο διαδίκτυο και παρέχοντας νέες υπηρεσίες προς τους δημότες του.

Εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή πύλη eservices.sofades.gr στην οποία θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες για τους δημότες του. Σ’ αυτή θα βρίσκονται επίσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλων φορέων και θα μπορούν οι πολίτες με ένα κλικ να ανακατευθύνονται στις υπηρεσίες αυτές.

Στην ιστοσελίδα eservices.sofades.gr υπάρχουν προς το παρόν τρεις βασικές διαθέσιμες επιλογές:

  • Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πολιτών: Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους ή το κινητό τους τηλέφωνο, να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μέσα από μεγάλη γκάμα επιλογών. Οι κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα διαθέσιμα αιτήματα είναι:
1.       Παροχές Ευπαθών Ομάδων

7.       Κοινωνική μέριμνα

2.       Οικονομικά – Βεβαιώσεις 8.       Αθλητισμός
3.       Τεχνική – Έργα 9.       Αδέσποτα
4.       Ηλεκτροφωτισμός 10.   Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
5.       Καθαριότητα 11.   Προσωπικό
6.       Πράσινο – Κλάδεμα 12.   ΔΕΥΑΣ

Μέσα από προσωποποιημένη πληροφόρηση παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των αιτημάτων και ενημερώνονται οι δημότες για την ολοκλήρωσή τους. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται είτε με εγγραφή δίνοντας επώνυμο, όνομα και email, είτε με κωδικούς taxisnet.

  • Ηλεκτρονικές Πληρωμές: Στην διαδικτυακή εφαρμογή, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά πληρωμές για οφειλές στον δήμο με κωδικό πληρωμής για αντιστοίχισή τους με τους βεβαιωμένους καταλόγους οφειλών. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με κωδικούς taxisnet.
  • Πιστοποιητικά Δημοτολογίου και Ληξιαρχικές Πράξεις: Η επιλογή αυτή ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα gov.gr μέσα από την οποία μπορούν να αντληθούν τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις, καθώς ο δήμος Σοφάδων είναι ενταγμένος στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους.

Η διαδικτυακή πύλη eservices.sofades.gr θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι το ψηφιακό κέντρο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών του δήμου Σοφάδων με τον δήμο μας.

Υπεύθυνοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Σοφάδων:

• κ. Ευάγγελος Ευαγγελογιάννης,
Αντιδήμαρχος Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

• Κ. Γεώργιος Δεδιλιάρης,
Εντεταλμένος Σύμβουλος Υγείας & καλυτέρευσης της καθημερινότητας του πολίτη