Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων, δέχθηκε την πρόσκληση και συμμετείχε με τα υπόλοιπα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Π.Ε.  Καρδίτσας, στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 24/5/2024 στην αίθουσα της ΠΕΔ στην Καρδίτσα, με τίτλο: “Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας- Συμβουλευτικό Κέντρο, Κέντρα Κοινότητας Καρδίτσας, Συνέργεια, Δικτύωση, Έργο”. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Καρδίτσας.

Στην Ημερίδα δόθηκε έμφαση στην εξυπηρέτηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται, ενώ έγινε και αναφορά στο απολογιστικό έργο του Κέντρου Γυναικών και των Κέντρων Κοινότητας. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και στη σημασία της δικτύωσης μεταξύ τους, ώστε οι πολίτες που απευθύνονται στις συγκεκριμένες δομές να εξασφαλίζουν το μέγιστο των υπηρεσιών που δικαιούνται.

Πιο συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του έργου του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας, του Κέντρου Κοινότητας Παλαμά, του Κέντρου Κοινότητας Λίμνης Πλαστήρα, του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Σοφάδων και τέλος, του Κέντρου Κοινότητας Αργιθέας.

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).