Τη Δευτέρα  27/5/2024 στην αίθουσα δραστηριοτήτων του Παραρτήματος  Ρομά του Δήμου Σοφάδων, στα πλαίσια της δράσης «Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας», πραγματοποιήθηκε το 1ο  «Εργαστήρι Προετοιμασίας για Συνέντευξη Εργασίας» σε Ρομά που κατοικούν στους οικισμούς  του Δήμου από το προσωπικό του Παραρτήματος.  Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενδυνάμωση των ωφελούμενων Ρομά και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για μια επιτυχημένη συνέντευξη.

Χρησιμοποιήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και έγινε εκτενής αναφορά σε τεχνικές  λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, επιχειρήθηκε η υποστήριξή και η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων Ρομά  στον τρόπο παρουσίασης και υποστήριξης  του επαγγελματικού τους προφίλ σε συνθήκες συνέντευξης για εύρεση εργασίας.

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021-2027 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027