Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήρι  πληροφόρησης για την αναζήτηση θέσεων εργασίας στο χώρο δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Σοφάδων. Στο εργαστήρι συμμετείχαν νέοι Ρομά που κατοικούν στους οικισμούς  του Δήμου.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες βιωματικά να  μάθουν να διαχειρίζονται και να αξιοποιούν την πληροφόρηση για την ενεργό αναζήτηση εργασίας,  να αποκτήσουν τις δεξιότητες έτσι ώστε από μόνοι τους να ανακαλύπτουν και να  διερευνούν τις κατάλληλες πηγές αναζήτησης εργασίας.  Μέσα από την  προβολή ηλεκτρονικού υλικού επιχειρείται  η ενημέρωση για τη χρήση του διαδικτύου στην αναζήτηση εργασίας και δίνεται έμφαση στη σημασία της δικτύωσης αξιοποιώντας τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Παραρτήματος Ρομά και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά  διαστήματα ενδυναμώνοντας και υποστηρίζοντας με παράλληλες δράσεις τους άνεργους Ρομά των δύο Οικισμών του Δήμου Σοφάδων.

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων (Υποέργο ΙΙ) υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.