Ανακοινώνεται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες κατοικιών που εμπίπτουν στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», έδωσε τις εξής παρατάσεις σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172-Β’2194/10-04-2024):

Για τα υφιστάμενα κτίρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.

 

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων ή γηπέδων, στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται:

  • μέσα σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις,
  • εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω περίπτωσης,
  • μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις,
  • εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της παραπάνω περίπτωσης,
  • μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών,

να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες μέχρι την εκπνοή των παραπάνω προθεσμιών.