Την Πέμπτη 11/4/2024 πραγματοποιήθηκε στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σοφάδων το 1ο  «Εργαστήρι σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» σε Ρομά που κατοικούν στους οικισμούς  του Δήμου από το προσωπικό του Παραρτήματος. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενεργοποίηση των ωφελουμένων στην αναζήτηση εργασίας, η αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, η ενδυνάμωση και η  ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.   Μέσα από τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα της σωστής παρουσίασης των γνώσεων, των ικανοτήτων και  της εργασιακής εμπειρίας τους.

Η Οικονομολόγος  του Παραρτήματος Ρομά σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του Παραρτήματος παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη και συντάσσει κατόπιν ραντεβού τα βιογραφικά σημειώματα των Ρομά του Δήμου.

 

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων (Υποέργο ΙΙ) υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.