Στο Δημαρχείο  Σοφάδων σήμερα στις 27 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση  μεταξύ Δήμου Σοφάδων και  Τ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλιώτιδος  όπου αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Για 1 (ένα) έτος αναστέλλονται όλες οι βεβαιώσεις άρδευσης που χορηγούνται από τις υπηρεσίες μας και αφορούν νέα παρόχθια.

2.Λόγω παρατεταμένης ανομβρίας συστήνεται  ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης, καθώς και εξεύρεση εναλλακτικών στις ήδη υπάρχουσες μεθόδους.

 

Δήμος Σοφάδων                                        Τ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλιώτιδος