Ενημερώνουμε τους δημότες μας για προσωρινή διακοπή στην υδροδότηση στην πόλη των Σοφάδων λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται για την συνομότερη δυνατή αποκατάσταση και επαναλειτουργία του δίκτύου ύδρευσης.