Με την παρούσα ανακοίνωση θέλουμε να πληροφορήσουμε όλους τους υδρολήπτες της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, ότι την Πέμπτη 19-10-2023 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης σε όλη την πόλη των Σοφάδων, από τις 08:30π.μ. και μέχρι τις απογευματινές ώρες, προκειμένου να προβούμε σε εργασίες καθαρισμού του υδατόπυργου Σοφάδων.

 

  • Λόγω της αδυναμίας ακριβούς εκτίμησης του χρόνου που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών, δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη ώρα επαναλειτουργίας της υδροδότησης. Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δυνατόν συντομότερη αποκατάσταση.
  • Με την παρούσα ανακοίνωση πληροφορούμε τους υδρολήπτες και των λοιπών οικισμών της περιοχής αρμοδιότητάς μας, ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχοι καθαρισμοί στους υδατόπυργους και τις δεξαμενές των περιοχών τους, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των Προέδρων και τοπικών ανακοινώσεων.
  • Επειδή οι προαναφερθείσες εργασίες κρίνονται άκρως απαραίτητες, ειδικά μετά τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, ζητούμε την υπομονή και κατανόησή σας.

 

Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων

                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ