Την Τρίτη 10/10/2023 το προσωπικό του  Παραρτήματος Ρομά συμμετείχε στη διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Παλαιό Οικισμό Ρομά Σοφάδων  από κλιμάκιο  εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και  της UNICEF. και είχε σα σκοπό την γνωριμία, την καταγραφή των αναγκών και των συνθηκών στον τομέα ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στον Οικισμό. Η επίσκεψη έγινε λόγω των καταστροφικών πλημμυρών που έγιναν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και διερευνήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος WASH της UNICEF, το οποίο αφορά σε δράσεις σχετικές με παιδιά Ρομά και πιο συγκεκριμένα στην υποστήριξη υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής.

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.