Γνωστοποιείται το πρόγραμμα εκλογής Δήμου Σοφάδων για τις Δημοτικές εκλογές και το πρόγραμμα εκλογής Περιφέρειας Θεσσαλίας για τις περιφερειακές εκλογές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ