Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προκηρύχθηκε η χορήγηση τριάντα πέντε (35) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 για την παρακολούθηση Θεματικών Ενοτήτων σε 9 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2023.

Έτσι, στις 23 Αυγούστου 2023, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης στους δύο οικισμούς για τα προπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της δράσης ήταν η ενεργοποίηση των νέων Ρομά σε θέματα μελλοντικής απασχόλησης. Δόθηκε έμφαση στην κατανόηση των επαγγελματικών ευκαιριών-δυνατοτήτων που ανοίγονται μελλοντικά μέσω της απόκτησης πτυχίου Ανώτερης εκπαίδευσης.