Οι συνθήκες που βιώσαμε λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου, ήταν  πραγματικά πρωτόγνωρες για όλους μας.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου επιχειρεί καθημερινά. Οι υπάλληλοι του Δήμου καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβήματα, σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα.

Για λόγους δημόσιας υγείας παρακαλούμε τους δημότες μας, να μην βγάζουν κλαδιά και γενικότερα κηπαία , μέχρι να μαζευτεί ο μεγάλος όγκος που υπάρχει ήδη λόγω των πλημμυρών και να περιοριστούν τα προβλήματα.