Παρακαλειται οποιος μπορεί να διαθέσει πλωτό μέσο για την μεταφορά τροφίμων στην ΤΚ Ερμητσιιου

Επικοινωνία: 6942010364 – 2443353200