Την Παρασκευή στις 11/08/2023, στα πλαίσια της συμβουλευτικής σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης νέων Ρομά, για την υλοποίηση δωρεάν διαδικτυακών εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής για τον μήνα Σεπτέμβριο από εξειδικευμένα στελέχη  της ΔΥΠΑ στις εξής θεματικές ενότητες:

– Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

– Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

– Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

– Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

-Πώς να χρησιμοποιήσω τα μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας;

Επιπλέον, ενημερώθηκαν για την έναρξη των μαθημάτων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και του Εσπερινού Λυκείου, τις προϋποθέσεις φοίτησης και τη σημασία ολοκλήρωσης τους για την μετέπειτα ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Το Παράρτημα Ρομά Σοφάδων υλοποιείται ως μέρος της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σοφάδων” (Υποέργο ΙΙ) στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.