Ανακοινώνεται ότι με την υπ’αριθ.126/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, η οποία αναρτήθηκε με τον αριθμό: ΑΔΑ: 9ΘΣΨΩ1Μ-ΚΥ1, εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΓΠΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ-ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη που συντάχθηκε από τον μελετητή ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Βασιλείου, Πολεοδόμο Μηχανικό.

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σοφάδων εγκρίθηκε με την αριθμ. 8903/19328/31-5-2011 απόφαση ΓΓΠ Θεσσαλίας (ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/16-6-2011).  Οι ρυμοτομικές και πολεοδομικές μελέτες οι οποίες θα εναρμονιστούν ως προς τη χρήση με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Σοφάδων είναι οι ακόλουθες: 1. Το πολεοδομικό/ρυμοτομικό σχέδιο Σοφάδων και Μασχολουρίου του 1948 (ΦΕΚ 162Α/22-06-1948), 2. Η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Σοφάδων γήπεδο ΟΕΚ στη θέση Πυλωρίκι (ΦΕΚ 548/Δ/1981), 3. Η πολεοδομική μελέτη δυτικής επέκτασης (ΦΕΚ 964/Δ/1987), 4. Η πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Σοφάδων Ο.Τ. Γ207 & Γ208, (ΦΕΚ 138/Δ/1998), 5. Η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Τσιγγάνων (ΦΕΚ 487/Δ/1986) και 6. Το Σχέδιο Διανομής Οικισμού Ταυρωπού του 1976 το οποίο ενέχει θέση ρυμοτομικού σχεδίου.

Το Γ.Π.Σ. Σοφάδων ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/2011 καθόρισε τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Π.Δ.23.02/06.03.1987 – ΦΕΚ 166/Δ/1987 «περί κατηγοριών χρήσεων γης». Με το Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018) εγκρίθηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης. Συνεπώς η μελέτη της εναρμόνισης αφού εκπονείται μετά τη θέσπιση του ανωτέρω διατάγματος (Π.Δ. 59/2018), πρέπει να ακολουθήσει τις χρήσεις γης που προβλέπονται σ’αυτό.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να λάβουν γνώση της προτεινόμενης πολεοδομικής ρύθμισης από το Τμήμα Προγραμματισμού ή την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους εντός 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στον τύπο.

Για το σύνολο της μελέτης μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία:

Ανακοίνωση για δημοσίευση.

Μελέτη εναρμόνισης χρήσεων γης.

Πίνακας χρήσεων ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Εναρμόνιση – πρόταση – χάρτης 1

Εναρμόνιση – πρόταση – χάρτης 2

Εναρμόνιση – πρόταση – χάρτης 3

Εναρμόνιση – πρόταση – χάρτης 4