Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εργασίες για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στην πόλη των Σοφάδων και ευρύτερα στην Δημοτική Ενότητα Σοφάδων.

Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε.ΣΟΦΑΔΩΝ»   σε εφαρμογή του προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης του ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 ευρώ με χρηματοδότηση από την ΚΑΠ (Έργων- Επενδυτικών δραστηριοτήτων, τέως ΣΑΤΑ) και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.

Προβλέπεται να γίνει η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σιδηροϊστούς ύψους 8m,  επι της οδού Ανθέων από το ύψος του Κέντρου Υγείας με κατεύθυνση προς Κυψέλη και για μήκος περίπου 400μέτρων, παράλληλα προς τον ποταμό Σοφαδίτη, για τον φωτισμό της οδού καθώς επίσης και του πλατώματος του ποταμού Σοφαδίτη ποταμού. Επίσης σχεδόν ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων της πλατείας της Δ.Κ. Μασχολουρίου  με νέα φωτιστικά τεχνολογίας led.

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευασθεί με υπόγειες καλωδιώσεις μέσα σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο σε τάφρο πλάτους 0,4m και βάθους 0,70m.