Ένα νέο δίκτυο δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τύπου Led στις ΔΕ Ταμασίου και Αρνης αναμένεται να υλοποιηθεί από τον Δήμο Σοφάδων μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφενός μεν, ενισχύουν την ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το Δήμο, αφετέρου δε, εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Ηδη έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις και προβλέπονται οι εξής εργασίες:

ΔΕ Αρνης

Πρόκειται για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» και η μελέτη συντάχθηκε ύστερα από εντολή της Διοίκησης σε εφαρμογή του προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 63112 ευρώ με χρηματοδότηση από την ΚΑΠ (Έργων- Επενδυτικών δραστηριοτήτων, τέως ΣΑΤΑ) και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.
Προβλέπεται να γίνει η αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών, λόγω παλαιότητας και φθοράς, και αντικατάσταση με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας led σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, στις εξής Δημοτικές Κοινότητες:
1. Δ.Κ. Ματαράγκας: Στην Κεντρική Πλατεία και στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Δ.Κ. Ματαράγκας και στην παιδική χαρά.
2. Δ.Κ. Κυψέλης: Στην Κεντρική Πλατεία
3. Δ.Κ. Πύργος Κιερίου: Στην Κεντρική Πλατεία και τα φωτιστικά της εισόδου του οικισμού από την Κεντρική πλατεία έως της συμβολή με την Ε.Ο Πύργος-Ματαράγκα.

ΔΕ Ταμασίου

Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» και η μελέτη συντάχθηκε ύστερα από εντολή της Διοίκησης σε εφαρμογή του προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης του ανέρχεται στο ποσό των 58800 ευρώ με χρηματοδότηση από την ΚΑΠ (Έργων- Επενδυτικών δραστηριοτήτων, τέως ΣΑΤΑ) και περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023.
Προβλέπεται να γίνει η αποξήλωση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των ιστών, λόγω παλαιότητας και φθοράς, στην Κεντρική Πλατεία της Δ.Κ. Λεονταρίου, και αντικατάσταση με νέους ιστούς και φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας led σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
Επίσης θα γίνει ηλεκτροφωτισμός της κεντρικής οδού στην Δ.Κ. Αχλαδιάς, για μήκος περίπου 500 m.
Τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευασθεί με υπόγειες καλωδιώσεις μέσα σε σωλήνες από πολυαιθυλένιο.
Όλα τα καλώδια θα είναι τύπου H05VV-U και J1VV-U και όλες οι διακλαδώσεις θα γίνονται μέσα στους ιστούς των φωτιστικών. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τεχνολογίας LED και θα ηλεκτροδοτούνται διαδοχικά από μια από τις φάσεις R.S.T. του δικτύου.
Οι ιστοί ηλεκτροφωτισμού θα είναι χαλύβδινοι και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων.